T72 Tudástár

T72 Tudástár ez Egyház Társadalmi Tanításával kapcsolatos ismereteket, leírásokat, magyarázatokat egységes formában tesz elérhetővé. A rendelkezésre álló ismeretek web-es feldolgozottságától függően a megoldás a kommentált link-gyűjteménytől (mint legkezdetlegesebbtől) a témakört átfogóan, jól strukturáltan (mutatókkal, bookmark-okkal, hierarchikus rendben alkalmazott kiemelésekkel és összefoglalókkal ellátva) tárgyaló weboldalig terjed.

A Tudástár Lindeisz Ferenc 2017-ben felvetett ötlete alapján született. A MediaWiki rendszert 2020. április 28-án telepítette Hosszú Gábor. A tudástárt valamennyi beregisztrált felhasználó bővítheti, javíthatja. A Tudástár MediaWiki alkalmazáson történik. A MediaWiki egy webalapú wiki alkalmazás, amelyet a Wikimédia Alapítvány összes projektje, a Wikia összes wikije és sok egyéb wiki használ, beleértve néhányat a legnagyobbak és a legnépszerűbbek közül. Eredetileg a Wikipédia, a szabad enciklopédia kiszolgálására tervezték. (forrás: Wikipédia)

Egy-egy témakörön belül a megvalósítás fokozatai a következők:

1. Kommentált linkgyűjtemények

Amennyiben a témakör különböző szintű tárgyalásai az interneten megtalálhatók, akkor egy értelmes, lényegre törő kommentekkel ellátott, jól strukturált linkgyűjtemény elegendő. Ennek elkészítéséhez az adott témakört és annak web-es megjelenéseit ismerő szakember(ek)re és a linkgyűjtemény web-es megjelenését kialakító munkatárs(ak)ra van szükség. A kommenteknek olyanoknak kell lenniük, hogy azokat elolvasva a felhasználó meg tudja ítélni, hogy a weboldal, amelyre a kommentált link vezet valóban a keresett témát tartalmazza s ráadásul olyan részletezettséggel, amilyenben a felhasználónak szüksége van rá. (Tehát nem elegendő csak az illető weboldal címét megjeleníteni, mert nagyon sokszor „a cím többet mond, mint amit az értekezés nyújt”. A felhasználó idejének és fáradságának kímélése érdekében van szükség az adott weboldalt ismerő szakember értékelő megjegyzéseire ‒ ezek teszik az áttekinthető struktúra mellett hatékony eszközzé a linkgyüjteményt.) Az internet változékonysága miatt (weboldalak keletkeznek, megszűnnek, átalakulnak) a linkgyüjtemények többé-kevésbé folyamatos karbantartást igényelnek.

2. Irodalmi tájékoztató

Vannak témák, amelyek kellő részletességű feldolgozottsága csak könyvekben s folyóiratcikkekben található meg, ráadásul ezek egy része copyright-tal védett. Az ilyen területeken a kommentált linkgyüjtemény megfelelője a témakört tárgyaló könyvekről, cikkekről szóló összefoglalók, ismertetők, könyvek esetében pedig a könyv tartalomjegyzékének web-es megjelenítése. Az így elkészített irodalmi tájékoztató megfelelő minőségét csak az adott terület irodalmát jól ismerő szakember közreműködése tudja biztosítani.

3. Digitalizált irodalom

Copyright-tal nem védett, vagy nehezen elérhető dokumentumok esetében, ha a szerzői jogi bonyodalmak kizárhatók a dokumentum digitalizálása jelent megoldást. Ennek egyszerűbb módja a képformában való szkennelés, ami ugyan a szöveges keresést nem teszi lehetővé, de pl. pdf-ben bookmark-okkal ellátva elég jól használható. Munkaigényesebb a karakterfelismerő (OCR) szoftver alkalmazásával digitalizálni.

4. Preparált digitalizált irodalom

Digitalizált könyvek, cikkek ill. az interneten elektronikusan elérhető irodalom esetében a web-es elérhetőség biztosításán túl, a hatékony felhasználást értelmesen alkalmazott, esetleg több szintű kiemelésekkel, s pdf formátumban bookmark-ok alkalmazásával lehet biztosítani. Ezt azonban csak a dokumentumot figyelmesen végigolvasó, s a kiemeléseket és bookmark-okat elhelyező munkatárs tudja megvalósítani. Ez a legmunkaigényesebb fokozat.

A T72 Tudástárt a felhasználók folyamatosan bővítik, a mozgalom egy munkacsoportja felügyeli a feltöltött információk minőségét. A munkacsoportot egyes témakörök esetében a mozgalom egyes munkacsoportjai delegálják.