Huszonötnegyven:Est

A Huszonötnegyven:Est inspiratív és – pozitív értelemben véve – provokatív ötletünk, mely egy korosztály hiányát kívánja be- és kitölteni a már egyre erősödő Hetvenkét Tanítvány Mozgalmon belül.

  • Először is: inspiratív, mert közösségteremtést, együttlevést tart szem előtt,
  • Másodszor: provokatív, hiszen a huszonöt és negyven év közötti fiatal generáció hajlamosnak látszik elfelejteni a csoporthoz, közösséghez tartozást, legyen annak oka a családalapítás, a munkahely, vagy a mindennapi élet begyakorolt metódusai, amiből kipottyant, avagy marginálissá vált ennek fontossága.

Mindezt keresztény alapokra helyezve.

A Huszonötnegyven:Est név kifejezi a huszonöt-negyvenEs korosztályt, és azokat az Esteket, melyeket eddig meg tudtunk tartani az 5. kerület, Semmelweis utca 4. egyik hátsó, ám annál meghittebbé, otthonosabbá alakult termében. Mindez köszönhető a megjelent barátoknak, ismerősöknek, és a legfontosabb: a még ismeretlen résztvevők jelen-levésének, eljövetelének.

Találkozóink egyik alapkoncepciója egy előadás, mely bármilyen témában létrejöhet, és ezt a korosztályt érdekli, ebből következően fontosnak tartja beszélni róla. Éppen ezért személyesebbé is válhat a közösség tagjai számára.

Lényeges, hogy az előadó a közösség egyik tagja legyen, így minden est „házigazdája” mindig más, függetlenül a szervezőktől.

Ugyanis az első három alkalommal mi, szervezők készültünk fel különböző témákból és különböző jellegű előadással, értsd: vagy előadás és beszélgetés, vagy szimplán interaktív, közös munkájú est, avagy a kettő „egyvelege”.

Így kívánjuk inspirálni az Esteken részvevőket, hogy a továbbiakban bátran vállalkozzanak a következő alkalmak megtartására mint „házigazdák”.

Estjeink velejárója a játékos ismerkedés; feladatok, gyakorlatok elvégzése kötött, mégis kötetlen formában.

Mindezen kívül más célunk is van: hogy időközönként karitatív munkát végezzünk. Ez alatt értünk bármit, amit csak meg tudunk szervezni, össze tudunk hozni.