t-ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom (T72) Műhelyeként az t-ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely azzal a szándékkal jött létre, hogy összefogjon olyan keresztényi módon gondolkodó, élő, hasonló értékrendet képviselő képzőművészeket, akik küldetésüknek érzik a T72 szellemisége szerint a keresztény képzőművészeti értékek láthatóvá tételét.

Céljaink, küldetésünk:

 • A Műhely összetartozást jelent számunkra, mely erősít, épít minket, ahol társak vagyunk.
 • A Műhelyben történő együtt gondolkodás inspirációt is jelent számunkra az alkotáshoz.
 • A Műhely ösztönzi, támogatja keresztény művészeti kapcsolatrendszerünk fejlődését.
 • A képzőművészet evangelizáló szerepe, hatása fontos számunkra, – ezt szeretnénk tevékenységünkkel erősíteni, kihangsúlyozni, működővé tenni.
 • Minél több embertársunk megszólítása a képzőművészet nyelvén, tevékenységünkkel támogatni kapcsolódásukat.
 • Használni a képzőművészetet, mint eszközt közösségi, egyházközségi vagy szélesebb szinten lelki tartalmak elmélyítésére, vagy mint egy különleges lehetőséget liturgikus események mélyebb megélésére (pl. közbenjáró imák, keresztút-járás).
 • hitoktatás pedagógiájának támogatása sajátos vizuális-, képzőművészeti képanyagbázis kialakításával és gondozásával, ennek módszertani tovább gondolása, ötlettár létrehozása.
 • Célunk, hogy az egyházban erősebb legyen a művészet megélése és szerepe. Szeretnénk elősegíteni az intenzívebb együttműködést az egyház tagjai között ennek érdekében.

Tanúságtétel:

A művész nem is tud másképp tenni: alkotása által saját magát adja; így minden művész megnyilvánulása egyben tanúságtétel hite mellett.

Programterveink:

 • Negyedévente egy alkalommal összejövetel (beszélgetések, tartalmas szakmai program, előadások (egyházi személyek, teológus, művészet tört., művész…), kiállítás látogatások…
 • Kiállítási lehetőség, közös téma, megjelenési lehetőség
 • Alkotótábor
 • Közösségi alkotás, közös festés és egyéb programok szervezése

Nevünk: t-ARS  

Jézus arra kér, társaiként legyünk úton vele, menjünk, s vigyük el az Örömhírt mindenkihez ­– képzőművészekként a művészet eszközeivel.

Tagjaink:

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „…Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. (…) Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!”   (Lk 10,1-9)

Tovább a t’ARS Facebook oldalára