főoldal / A Mozgalomról

A Mozgalomról

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom (T72) tagjai …

Jézus mai tanítványai, akiknek van egy jó híre: az evangéliummal megtalálhatjuk a választ, megoldást a személyes, társadalmi és környezeti gondjainkra,

… erről a jó hírről szeretnénk tanúságot tenni közösségben, közérthető kommunikációval,

… mert az evangélium egyszerű, őszinte, szókimondó.

Hisszük és tapasztaljuk, hogy erre van szüksége a mai világnak és a mai embereknek képzettségtől, világnézettől függetlenül.

Bár a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elindítói elődlegesen értelmiségiek, diplomások, a tudomány, a kultúra és gazdasági élet elismert szaktekintélyei, mégsem egy újabb szűkkörű és belterjes értelmiségi műhelyet kívánunk létrehozni, hanem a társadalom minden rétegét el akarjuk érni.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom nem öncélú, közéleti aktivitás, hanem egy kifejezési forma, egy lehetőség, ahol tanúságot tehetünk arról a személyes kapcsolatról, megérintettségről, ami a mozgalomban résztvevő, azzal együttműködő egyes emberek és Jézus között kialakult, s mindarról, ami ebből következik és kibontakozik a mozgalmak, kezdeményezések, szakmai tevékenységek terén.

Ez a személyes kapcsolat Jézussal akkor hiteles, ha az örömöt, reményt, hitet sugároz minden programon, aktivitáson keresztül. Ez minden tevékenységünk kiindulópontja és hitelesítője.

Ez a személyes kapcsolat Jézussal a mindennapokban a Szentlélek való hagyatkozást jelent. A Lélek indíttatására hagyatkozunk, onnan várunk megerősítést a döntésekhez. Így kapcsolódik össze az emberi erőfeszítés a természetfeletti világgal, s lesz a T72-be való bekapcsolódás Istennel való együttlét, munka és öröm.

Ez a személyes kapcsolat Jézussal elválaszthatatlanul összekapcsolódik az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus előtti jelenléttel, imádattal. Ez jelenti a mi igazi erőforrásunkat.

Arra vállalkozunk, hogy egyre több embert, közösséget elérve, lépésről-lépésre haladva, egymással közösségben és egymással egységben tanúságot teszünk az Evangéliumról a mai aktuális társadalmi, környezeti, erkölcsi kérdésekben.