Pedagógus Műhely

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Pedagógus Műhelye 2019-ben alakult. A csoport magja számos egyházi intézmény vezetője: Bártfay Katalin Zsuzsanna nővér, a debreceni Svetits Intézet igazgatója, Barlay Bence, a budapesti Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója, Halmi Gábor a Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Budapesti Tagintézményének igazgatója, Horváth Bálint Pál a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója, Juhász-Laczik Albin OSB a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója, Nyáry Zsigmond a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, és Rubovszky Rita a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont főigazgatója.

A műhely céljai:

 • katolikus illetve keresztény módon tematizálni az oktatással kapcsolatos alapvető kérdéseket: milyen emberképünk van, milyennek szeretnénk a jövő Magyarországának emberét, melyek a legégetőbb stratégiai és módszertani kérdések, kérdések, melyre a keresztény köznevelésben válaszokat kell találni;
 • dialógus indítása a keresztény iskolák tanárai között, konferenciák, klubok, pódiumbeszélgetések szervezése;
 • közös véleményalkotás a keresztény köznevelés szereplőinek részéről, amennyiben ez nagyon szükséges;
 • bekapcsolni a keresztény köznevelés szereplőit a Hetvenkét Tanítvány spirituális vérkeringésébe, ez által egy igen megfáradt ágazatnak esélyt adni arra, hogy az egyház-társegyházak lelkiségi mozgalmait, civil szerveződéseit megismerje, és ebből erőt merítvén képes legyen az együttműködés kultúráját adni át a reábízottaknak;
 • esetleg felkért civil szervezetként részt venni olyan minisztériumi szerveződésekben – akár megfigyelőként is – melyekből sajnálatosan hiányzik a keresztény köznevelés képviselete.

A műhely 2020-as tevékenységének kezdete visszanyúl a 2019 októberérében megrendezett „A csendtől a szóig” elnevezésű pannonhalmi nemzetközi gyermekjogi szimpóziumig. Ahol a műhely munka elősegítette a kisebb-nagyobb szervezetek hiánypótló összefogását, a gyermekvédelem ügyének a gondolkodás előterébe hozását, a támadások és rossz kritikák helyes mederbe terelését.

A csendtől a szóig

Több mint félezer szakértő, érdeklődő és szervezet találkozását tette lehetővé a pannonhalmi találkozó Áder János köztársasági elnök fővédnöksége alatt. A teljesség igénye nélkül nevesítve: a Klebelsberg Központ, az Alapvető Jogok Biztosításának Hivatala, az Evangélikus Egyház, a Semmelweis Egyetem, a Vatikáni Pápai Bizottság, vagy az ECPAT Austria.

A konferencia visszhangja a mai napig utoléri a pedagógiai műhely tagjait, amely nem csak rávilágított a folyamatszemléletű, rendszerszintű preventív gyermekvédelmi jelzőrendszer szükségességére, hanem az első lépést megtéve, magával indította szakértők és szervezetek közösségét az összefogás felé.

A konferenciát követően más jellegű, de ismételt összefogásra buzdította a műhely tagjait a 2020 januárjában megjelent Nemzeti Alaptanterv. A magcsoport tagjait alkotó intézményvezetők közül mindenki megszólítva érezte magát az alaptanterv kiadása által, és válaszul oldalakon keresztül részletezte szakmai meglátásait és a nevelés jövő- és emberképéhez kapcsolatos aggodalmait, amelyet aztán több körben megvitatva és egy egységes dokumentumba foglalva eljuttatta Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, metropolita számára, illetve a MKPK színe elé, közbenjárásukat kérve a kormányzat felülvizsgálatához.

A koronavírus-járvány miatt szükségessé vált és bevezetett óvintézkedések 2020. márciusban olyan váratlan és embertpróbáló helyzetbe hozták Magyarország és a világ oktatási intézményeit, amely a mai napig megoldandó szükséghelyzetek sorozatával állítja szembe a tanulókat, családokat, pedagógusokat és intézményvezetőket egyaránt. Ennek eredményeképpen a Hetvenkét Tanítvány pedagógiai műhelye a további apostoli munkáját saját berkein belül viszi végbe nap mint nap.

Ennek a küzdelemnek részeként újabb összefogás eredményeképpen a műhelytagok levelet fogalmaztak Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár részére, amely levél utat nyitott az egyházi intézmények számára, hogy az emelt szinten érettségi vizsgát tevő diákjaikat saját maguk vizsgáztassák le, így is védve őket a bizonytalan veszélyhelyzet szorító hatása alól. A levél sikere lehetővé tette az őszi érettségi időszakra a diákok számára, hogy anyaintézményeikben, saját tantestületük előtt álljanak helyt.

Gaudeamus

Komolyan felvetődött a gondolat, – a magcsoport néhány tagja hónapok óta gondolkodik ezen –, hogy mindennél szükségesebb lenne egy olyan hírlevél, fórum indítása, mely havonta minden keresztény pedagógushoz eljuthat, és összefoghatná, megjeleníthetné a műhely fent felsorolt alapvető céljait. A gondalt eredményeként született meg 2021. május 6-án a Gaudeamus keresztény köznevelési portál https://gaudeamus.hu/.

A portál

 • minőségi, hazai és külföldi oktatásfilozófiai, az oktatáskutatással kapcsolatos írásokat publikál;
 • bemutatja a hazai keresztény köznevelés jó gyakorlatait, misszióit, szereplőit;
 • dialógust nyit a gyakorlatban dolgozó pedagógusok és az elméleti szakemberek, kutatók között;
 • behozza a vatikáni dokumentumok hallatlanul gazdag, izgalmas világát;
 • helyet biztosít annak, hogy a mai pedagógusok erőt meríthessenek a magyar keresztény köznevelés hagyományaiból, felelevenítve régi egyházi iskolák gyakorlatának;
 • módszertanának frissességét.

Széles körű együttműködés a gyermekvédelemben

A műhely és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye kezdeményezésére országos gyermekvédelmi fórumon mutatták be célkitűzéseiket, programjaikat, egyre szélesebb körben megvalósuló együttműködésüket a katolikus intézmények képviselői 2022. június 16-án Budapesten, a Patrona Hungariae Iskolaközpontban.

Gyermekvédelmi konferencia 2021. június 16-án.

Ukrán menekülteknek nyújtott segítség

A műhely kezdeményezésére nyolc egyházi iskola fogott össze, hogy oktatást szervezzen Ukrajnából elmenekült, Budapestre érkező gyermekek számára. A tanítást a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Pedagógus Műhelye és a Piarista Gimnázium szervezi az intézmény belvárosi épületében, az órákat a csatlakozó iskolák tanárai tartják önkéntes alapon.

A program eredményeként több menekült kisdiák folytathatta tanulmányait magyarországi iskolában. A műhely rövid távú célja az, hogy a magcsoport nyisson a széles pedagógustársadalom felé.