Mérnökkör

Mérnökkör 2014 őszén kezdte meg munkáját. Alapötletét két dolog adta: egyrészt intuitív tapasztalatunk volt, amikor egy szakmai kutatási munka kapcsán azt láttuk, hogy az útügyi területen a napi munkájukon túl felelősséget vállaló mérnökök között a hívők és a keresők „felülreprezentáltak”, és a többiek számára referencia-személyek. Másrészt pedig egy missziós látás, ami többünkben fogalmazódott meg egy időben, és amelynek a lényege az, hogy felelősek vagyunk a velünk dolgozók üdvösségre vezető útján – és ez a szolgálat túlér a felekezetek határain.

A Mérnökkör alapító között hívő katolikusok és protestánsok, valamint keresők egyaránt vannak. A kezdeti ötfős mag mára kissé átalakult, kiegészült.

2018. február 21-i találkozó

Kéthavonta tartunk összejöveteleket, melyekre a keresztény értelmiség mértékadó személyiségeit hívjuk meg, hogy fejtsék ki véleményüket a műszaki értelmiség sajátosságairól, társadalmi szerepéről, küldetéséről. Az előadásokat minden alkalommal kiscsoportos beszélgetések és agapé követi. Előadóink voltak (többek között) Erdő Péter bíboros, Várszegi Asztrik főapát, Steinbach József református püspök és Béres Tamás evangélikus teológus, egyetemi tanár is. Az előadások híre ma már több mint 100 emberhez jut el, egyszerre 35-45 résztvevő van jelen a találkozókon. A csapatnak a hívő mérnökök mellett nem hívők és nem mérnökök is tagjai.

Kezdetektől fogva dolgozunk egy kisebb műhelycsoportban, amelynek célja egyrészt a Mérnökkör látásának és küldetésének meghatározása, másrészt a mérnöktársadalmat érintő etikai-szakmai kérdésekben állásfoglalás. Ebben a csoportban 10-12 kollégánk vesz részt.

A küldetés megfogalmazása során merült fel, hogy egy ekkora mérnök közösség már olyan szakmai tudással és kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amelyet jószolgálati célokra is lehet alkalmazni, mint egyfajta szakmai karitász tevékenység. Ennek a munkának jó terepe a gálosfai Pálos-kert, ahol tervezői, szervezői és kétkezi képességeinket is tudjuk alkalmazni, miközben jó hangulatú közösségben vagyunk.

A T72-Mérnökkör küldetésnyilatkozata

A T72-Mérnökháló egy olyan közösség, amelynek tagjai keresőkként és Jézus Krisztus mai követőiként készek formálódni és formálni a világot.

Jövőképünk egy olyan nyitott közösség létrehozása,

  • amely az őszinte, nyílt keresztény tanúságtétel helye tettel és szóval,
  • amelynek értékvállalása és -hordozása közismert,
  • amit igazodási pontként tartanak szem előtt szakmán kívül és belül, tiszta, érthető és következetes megnyilvánulásai miatt
  • és amelyhez érdemes tartozni, mert tagjai a közösségi lét által épülnek.

A jövőkép eléréséhez az alábbi területeken dolgozunk együtt:

  • a szakmai közélet: véleményt alakítunk, formálunk és mondunk a közlekedésépítés és tágabban a mérnöki etika és a társadalmat foglalkoztató, a mérnöki szakmagyakorlást érintő kérdésekben.
  • közösségépítés: találkozókat, közös programokat szervezünk annak érdekében, hogy tagjaink a fenti célok megvalósítása során társakra találjanak.
  • szakmai karitász: lelki ajándékainkat, testi erőnket és szakmai készségeinket felajánljuk olyan közösségek és ügyek számára, melyek más módon azokat nem érhetnék el