Civil együttműködés

Alapító okiratunk szerinti feladatunk: 

a Magyar Katolikus Egyház irányítása mellett az egyházi és civil szervezetek összefogásának elősegítése, ezen szervezetek élő hálózatának kiépítése. Létrehozni és működtetni egy katolikus társadalmi civil központot, mely teret ad a közös gondolkodásnak és a párbeszédnek.

Ennek jegyében 2019. áprilisban 30-án közös ismerkedésre, gondolkodásra hívtuk meg azokat a katolikus mozgalmakat, akikkel kapcsolatunk volt. Az első alkalom fogadtatása jó volt, ezért további alkalmakat szerveztünk, ahogy az Ars Sacra, Cursillo, Családok Jézusban, Emmanuel Közösség, Fokolare, Házas Hétvége, KÉSZ, KIM, MÉCS Családközösségek, Őrtüzek Imádság Háza, Szociális Testvérek, Regnum Marianum KKE, Schönstatt képviseltették magukat.

2019-ban három ilyen találkozóra került sor: április 30., június 19., november 6.

2020 márciusában pedig 15 lelkiségi mozgalommal együtt szerveztünk lelkigyakorlatot Pannonhalmán Székely János püspök atya vezetésével.

2020. október 30-án a Caritas in Veritate Bizottsággal, a Magyar Pax Romanával, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével, a Háló Egyesülettel, az Egyház Fejlesztőkkel és a Felebarátok Egyesülettel közösen “Hit alapú civil társadalom – tények és lehetőségek” címmel online konferenciát és találkozót rendeztünk.

Hit alapú civil szervezetek adatbázisa

Miért hozzuk létre az adatbázist?

Szeretnénk…

 • a magyarországi lelkiségi mozgalmak, keresztény civil szervezetek elérhetőségét, láthatóságát növelni;
 • segíteni partnereket, együttműködőket találni a szervezetek számára;
 • megkönnyíteni kapcsolatteremtést és érintkezést a civil társadalom és a hivatalos egyházi szervezetek között;
 • elősegíteni azt, hogy a hit alapú civil szervezet nagyobb arányban részesüljenek ez EU-s forrásokból;
 • az összehangolt cselekvéssel egy hatékonyabb érdekképviselettel elérni, megjeleníteni a hit alapú szervezetek sokszínűségét és értékorientációját és speciális támogatási igényeit.
 • lehetőséget adni a civil szervezetek, eseményeinek minél szélesebb körű megjelentetéséhez.

Hogyan valósul ez meg?

 • Egy online fórumot hozunk létre, amely együttműködési felületként működik a civil szervezetek számára.
 • Lehetőséget biztosítunk a szervezetek eseményeinek megjelenésére egy olyan programkereső oldalon, ahol egy helyen térképen kereshető módon jelennek meg a katolikus egyházi és kulturális programok. Az oldal fejlesztés alatt áll, indulás ősszel várható.)
 • A nyilvános címtár segítségével összekapcsoljuk az egyes célcsoportokat a szervezetekkel. (A címtár a hamarosan induló megújult Virtuális Plébánia weboldalon lesz érhető.)
 • Terveink szerint egy országos nonprofit szaktanácsadói hálózatot építünk ki, amely egyfelől segítené a szervezeteket, amelyek stabil szervezeti keretek között, már aktív pályázati munkát folytatnak, másfelől azon szervezetek számára, amelyek kapacitáshiánnyal küzdenek, stratégiai tanácsadás mellett operatív pályázati és projektmenedzsment támogató tevékenységet kínálunk.
 • A 2021–2027-es tervezési időszakra szóló többéves uniós költségvetés forrásainak elosztása kapcsán közösen hallatjuk a hangunkat, az egyes pályázati programok társadalmasítási folyamatában közösen képviseljük mindazon értékeket, amelyek mentén dolgozunk.
 • Rendszeres felmérések, kutatások indítását tervezzük, folyamatosan megújuló képet alkotva a szükségletekről, a kapacitásokról, az esetleges képzési igényekről, együttműködési szándékokról.

Az adatbázisban való részvétel önkéntes. Jelentkezni lehet itt.

A program Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.

Támogatási cél: Az egyházközeli civil szervezetek feltérképezése, címlista készítése és a tevékenységi körök meghatározása, kapcsolatok kiépítésére és fenntartására irányuló program kidolgozása és megvalósítása.

Pályázati azonosító: EGYH-KCP-19-P-0086

Támogatási összeg: 5.800.000 Ft