Az integrált ökológia középpontjában a család elismerése kell, hogy álljon

Állásfoglalást fogadott el a család ökológiai átmenetben betöltött központi szerepéről május 15-én – a családok nemzetközi napján – a FAFCE , azaz az Európai Családszervezetek Szövetsége. A cseh tagszervezet által Brno-ban megrendezett tavaszi elnökségi ülés állásfoglalása összekapcsolta az ökológiát és az emberi méltóságot a gyermekszegénységgel, a kiskorúak védelmével és a digitális biztonsággal kapcsolatos aggodalmakkal, valamint a demográfiai téllel.

A FAFCE állásfoglalása reményteli üzenetet hangsúlyoz. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalás felszólítja „az európai parlamenti választások jelöltjeit, az európai intézményeket és minden nemzeti kormányt, hogy a családokat helyezzék a középpontba. A környezet védelme nem lehetséges a család védelme nélkül”.

Vincenzo Bassi, a FAFCE elnöke zárszóként elmondta: „A probléma nem a gyerekekkel, hanem a fogyasztással van. Nincs ökológia az ember nélkül; nincs ember a család nélkül. Ezért nincs ökológia a családok és a családok közösségei nélkül, amelyek az átmenet középpontjában állnak”.

Majd így folytatja: „Az ökológiai átmenet sikeréhez döntő fontosságú lesz a generációk közötti szolidaritás, ami a család és a családok hálózatainak előtérbe helyezését igényli. Ezeken a hálózatokon keresztül küzdhetünk a magány járványa ellen, és építhetünk egy reményteljes jövőt. Mivel júniusban több mint 400 millió európai választja meg a következő parlamentet, emlékeztetjük a politikai képviselőket, hogy a bolygó védelme a család védelmét jelenti”.

Az elfogadott állásfoglalás címe: Az integrált ökológia középpontjában a család elismerése áll. A Dignitas Infinita és a Laudato Si’ pápai enciklikákat idézve az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy „minden emberi személy emberi méltósága minden körülményen és kontextuson túl is érvényesül”.

Az elnökség egy új teljes jogú tagszervezetet is felvett, az Accoglienza della Vita (San Marino) nevű szervezetet, amely már megfigyelő volt a szövetségben, valamint egy új tagszervezetet, megfigyelőt a szövetségen belül, Spanyolországból: Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Az 1909-ben alapított ACdP Spanyolország egyik legrégebbi katolikus laikus szervezete, amelynek fő pillére a katolikus laikusok közéletben való részvétele.

A FAFCE elnökségi tagjai meghallgatták a kontinens tagszervezeteinek hozzászólásait és tevékenységi jelentéseit, valamint a Pajzs Platform tagjainak hozzászólását is. A következő rendes elnökségi ülésre 2024 novemberében, Brüsszelben kerül sor.

Alig néhány nappal a Szentatya Spes Non Confundit bullájának a 2025-ös év rendes jubileumának indikációja előtt a FAFCE tagjai eszmét cseréltek a 2025-ben esedékes tevékenységeikről, különösen a családi hálózatokkal és a demográfiai téllel kapcsolatos figyelemfelkeltésről, mert „sürgős, hogy az államok részéről a felelős jogalkotást a hívő közösségek és az egész civil közösség határozott támogatása kísérje, annak minden összetevőjében”.

Forrás

Fordította: Dabóczi Kálmán és Frivaldszky Edit