A kezdetek

Erdő Péter bíboros úr 2014-ben közös gondolkodásra és közös munkára hívta meg a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület vezetőit, a katolikus társadalom szakmai alapú kapcsolat- és hálózatépítését megcélozva. Az alapgondolat az volt, hogy az egyházon belül kezdődjön meg a szakmák szerinti szerveződés a világi értelmiségre építve. Ezzel a meghívással indult el a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom.

A bíboros úr szándéka az volt, hogy a Magyar Katolikus Egyházon belül, a működő mozgalmakban felelős keresztényként munkálkodó szakemberek véleménye jelenjen meg jobban a társadalomban, a közbeszédben. Ennek adhatnak keretet azok a keresztény szakmai körök, melyek célja, hogy összefogja, segítse a hívő kollégákat, hogy hivatásuk és hitük összefüggéseit felismerve világi kérdésekre keressenek és adjanak keresztény választ. Ezt követően a „világba kilépve” jó célokért dolgozva vigyék el az Evangélium üzenetét és tetteken és pozitív példákon keresztül mutassák meg a keresztény feleletet világi bajokra. Szent II. János Pál szavait idézve: „Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt! Nyissátok ki a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés, és a civilizáció széles világait! Ne féljetek! Krisztus tudja, mi lakik az emberben. Egyedül Ő tudja!”

Miért Hetvenkét Tanítvány a mozgalom neve? Az ókori zsidóság úgy vélte, hogy a földön 72 nép él, a 72 tanítvány így annak a szimbóluma, hogy a kereszténységet a világ minden népéhez el kell vinni, mindenkit meg kell szólítani. A mozgalom célja is ez: a világba kilépve vigyék el a keresztény civilek a kereszténység válaszait, üzenetét.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom célja az is, hogy idővel létrehozzon egy keresztény társadalmi civil központot, amely helyet biztosít a keresztény szellemiségű szakmai találkozásoknak, de egyúttal keresztények és nem hívők, útkeresők találkozásának helyszíne is. A Háló Mozgalommal együttműködve ennek a központnak egyelőre a Háló Közösségi és Kulturális Központ adna helyet Budapest belvárosában, hogy majd a későbbiekben saját otthonra találjon.

A szakmai körök közül elsőként a Hetvenkét Tanítvány Mérnök Műhelye jött létre, ugyanakkor ma már több műhely szervezése is elkezdődött (így az egészségügyi, a teremtésvédelmi és a családdal foglalkozóé). A már régóta sikeresen működő keresztény szakmai szervezetek – például az Ars Sacra Alapítvány vagy az Érme Üzleti Hálózat – is nyitottak a Hetvenkét Tanítvány Mozgalommal való együttműködésre. A műhelyek keresztény szellemben működnek, és egyúttal az evangelizáció, a preevangelizáció helyszínei is, hisz a közös gondolkodás, a jó célokért való együtt dolgozás, a munkába bekapcsolódás lehetősége megérintheti a vallásukat nem gyakorló, de jó szívvel megáldott, tenni kész embereket is, ezáltal vezetve el őket Jézushoz.

2016. március 20-án az Ávilai Nagy Szent Teréz Templom plébániáján Székely Jánossal konzultálhatunk a megkezdett munkáról.

2016. november 22-én Tanítvány Mozgalom Mérnök Műhelyének díszvendége és előadója volt Erdő Péter bíboros. Az erről az eseményről szóló tudósítás itt olvasható.