A játék szimbolizmusának heurisztikus ereje a természettudomány és a teológia közti párbeszédben

Az előadás François Euvé: „Penser La Création Comme Jeu” című könyve alapján a játék jelenségével kapcsolatban vizsgálja, hogy a játékban hogyan található meg az életünkben is fontos jellegzetességek (például szabadság, elkülönülés, kiszámíthatatlanság, önértékűség, szabályszerűség, „elragadtatás”). A „ludikus értelmezési kulcs” nevű módszertannal vizsgálják a természettudományos és vallási diskurzusokat. Az előadás bemutatja hat esettanulmányt, amelyek megmutatják a módszer használatának előnyeit és létjogosultságát. Ezek az esetek különböző témákkal foglalkoznak, például az „ontológiai” véletlenekkel, a szenvedés problémájával és a szabályok és szabadság dialektikájával. Az előadás csak néhány esettanulmányt mutat be az időkeretek miatt, de azt hangsúlyozza, hogy az LK módszertan segítségével érdekes és hasznos gondolatokat lehet felvetni a világ dolgairól.