Évzáró vezetőségi ülés

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom évzáró vezetőségi ülését tartotta a T72.

Az évzáró vezetőségi megbeszélés vendége volt Erdő Péter bíboros prímás esztergom-budapesti érsek december 10-én. Puchard Zoltán beszámolójában kitért a júniusban tartott hála konferenciára, az ifjúsági programokra és a mozgalom, valamint a Háló Egyesület szervezésében havi rendszerességgel rendezett részigazság klubokra is. Ezután az egyes munkacsoportok vezetői tájékoztatták a bíboros urat a 2018-ben elért eredményekről.

Dávid Bea a család munkacsoport vezetőjeként kiemelte, hogy a társadalmi problémák jelen vannak a katolikus családokban is. Idén elkészül az a kiadvány, melynek célja a plébánosok tanácsadó munkájának segítése. Ennek fontos szerepe a problémák megelőzésében mutatkozik meg.

Jávor András elmondta, hogy az egészségügyi bizottság számos országos egészségügyi szervezettel vették fel a kapcsolatot, beszámolójában kitért arra, hogy folyamatosan nő az érdeklődés a Háló Közösségi és Kulturális Központban rendezett előadásaiknak iránt. A Nemzetközi Eucharisztikus Konferencia kapcsán tervezik az egészségügyi dolgozok szentségi együttlétét, a felkészülés jegyében többek között egész napos szentségimádást szerveznek január 22-23-ig. Bíboros úr fontosnak tartja, hogy a munkacsoport keresse a kapcsolatot a korházlelkészi szolgálattal.

A mérnökkör a legrégebbi és 120 taggal egyben a legnagyobb létszámú munkacsoportja a mozgalomnak, melynek jelenléte érzékelhető a mérnök szakmában. Idén hat találkozót szerveztek – számol be az idei évről Nyiri Szabolcs. Az előadások mellett fontos projektje a csoportoknak Gálosfán a Páloskerten végzett önkéntes munka. Bíboros úr ezzel kapcsolatban javasolja a munkacsoportnak, hogy vegyék fel a kapcsolatot az egyetemi lelkészséggel, mert az egyetemről kikerülő fiatalok számára közösséget és távlatokat jelent egy ilyen közösség.

Zlinszky János rámutat az együttműködés fontosságára. A teremtésvédelmi munkacsoport részéről jobbára más hasonló területen működő szervezetek kezdeményezéseihez csatlakozik. Fontosnak tartja a tudatformálást, ezért pedagógus-továbbképzéseken és táborokon közreműködik. A jövő évi – szegénységről szóló – konferenciáról elmondja, cél a belső fordulat elérése, hogy a résztvevők a konferencia után nyitott szemmel keressék a segítségnyújtás lehetőségeit.

Thuróczy György egyúttal a Háló Egyesület elnökeként a 2019-ben megvalósuló Háló és Hetvenkét Tanítvány Mozgalom közös táborára hívja fel a figyelmet. A két szervezet együttműködésének fontos színhelye a Háló Kulturális és Közösségi Központ, melyet a megbeszélést követően áldott meg bíboros atya.

Végezetül Dabóczi Kálmán, a mozgalom elnöke vázolja fel a jövő évi feladatokat. A mozgalom folytatni kívánja a 2018 őszén a Laudato Si’ konferenciával megkezdett hagyományt, és törekszik arra, hogy több szervezettel együttműködve valósítson meg kisebb-nagyobb programokat. Fontosnak tartja a rugalmas megvalósítást, melyet az önkéntesség, az együttműködés kultúrájával illetve a mai kornak megfelelő kommunikációs formák használatával ér el a mozgalom. Tervek között szerepel a nemzetközi nyitás és a tudatos nyitás a magyarországi szervezetek irányába is. A két és fél éves működés eredménye, hogy nagyon sokan ismerik a mozgalmat, és elismerik szakmai tevékenységét.

A világiak bevonása elkerülhetetlen olyan kérdésekben, amelyre csak ők tudják a választ – értékeli Bíboros úr az elhangzottakat – legyen szó bioetikai vagy társadalmi kérdésekben. Az együttműködéssel kapcsolatban hozzátette: meg kell találni a más szervezetekkel a kapcsolatot, hogy egymást erősítve jelenjen meg az egyház üzenete a társadalomban. Ennek egy jó színhelye lehet a korábbi Regnum-ház, ahol szívesen látják februártól a mozgalom programjait is.