Nemzetközi ima a békéért

Az Egy perc a békéért kezdeményezéshez kapcsolódva június 10-én az Actio Catholica Nemzetközi Szervezete kezdeményezésére a világ különböző tájairól 55 résztvevővel imádkoztunk együtt a békéért. A világban jelenlévő oly sok konfliktus láttán a résztvevők arra kérték az Urat, hogy mozdítsa meg mindazok szívét, akiknek kezében van a háború befejezése oly sok helyen.

A találkozó programjában szerepelt az Ige meghallgatása és az imák megosztása, amelyeket ukrajnai, mianmari, mianmari, kongói demokratikus köztársasági, perui, szentföldi-palesztin és mexikói barátaink készítettek, képviselve mindazokat, akik konfliktushelyzetben élnek.

Cikkünkben Ukrajnáért mondott imádságot fordítottuk le, amit fr. Vasyl Bilash imádkozott:

Urunk, Istenünk, Jézus Krisztus, Te vagy az Út, az Igazság és az Élet, a háború megpróbáltatásainak nehéz idején ismét Hozzád fordulunk egy különleges kéréssel – adj bölcsességet és erőt, hogy megálljunk a harcban életünkért, szabadságunkért és igazságunkért, amelyet az orosz megszállók ma ismét el akarnak venni tőlünk. Adj, о Uram, kitartást ebben a küzdelemben, hogy megállítsuk a gonoszt, és megvédjük gyermekeinket, asszonyainkat, szüleinket, otthonainkat, városainkat és falvainkat, Ukrajnát, valamint Európa minden más országát. Támogasd, ó Jézus, a Világosság minden harcosát!

Állítsd meg, Uram, az ukrán nép elleni népirtást, mentsd meg a civilek és katonák halálától, fordítsd el tőlünk az ellenség gonosz tetteit, a terrortámadásokat és a katasztrófákat. Öleld magadhoz gyermekeinket, árváinkat, özvegyeket és anyákat, sebesülteket és foglyokat, káplánokat, orvosokat és önkénteseket, azokat, akik elvesztették rokonaikat és otthonukat, akik belefáradtak a háborúba és a szenvedésbe; fogadd, Uram, karjaidba a halottakat és azokat, akik nem az ellenség iránti gyűlöletből, hanem a felebarátok és irántad való szeretetből adták életüket.

Uram, állítsd meg a korrupciót és a belső ellenségek ármánykodását is. Állítsd meg a gender ideológia veszélyét, amely el akarja pusztítani ukrán gyermekeink lelkét, és lelki rabszolgaságba akarja taszítani őket. Térítsd meg, Uram, a bűnösöket, bocsásd meg nekik az abortusz, a tisztátalanság, a részegség és a fogyasztás bűneit – áraszd ki Szentlelkedet erre a világra, és újítsd meg a Föld színét!

Uram, Jézus Krisztus, add meg nekünk a Te békédet! Ámen.