Megalakult a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom

2018. február 28-án Erdő Péter bíboros, prímás, érsek egyházmegyei jogú hivatalos egyházi jogi személyiségként megalapította a Hetvenkét Tanítvány Mozgalmat. A Mozgalom elnöke Dabóczi Kálmán, ügyvezető és társelnöke Puchard Zoltán, társelnöke Thuróczy György.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom célja: olyan strukturált katolikus szakmai hálózat létrehozása, amely a társadalom számára láthatóvá teszi a keresztény értékeket, a különböző szervezeteknek teret ad az együttműködésre, üzeneteik szélesebb körben történő tolmácsolására. Célja a Magyar Katolikus Egyház irányítása mellett az egyházi és civil szervezetek összefogásának elősegítése, ezen szervezetek élő hálózatának kiépítése. Létrehozni és működtetni egy katolikus társadalmi civil központot, mely teret ad a közös gondolkodásnak és a párbeszédnek. Hozzájárulni a katolikus egyház társadalmi üzenetének minél szélesebb körben történő terjesztéséhez, az egyházon belüli horizontális és vertikális kapcsolatok építéséhez, és újszerű kommunikációs csatornák kialakításához.

Alapító okirat

Illusztráció: Prímási Palota