„Nem valami szabadon választható feladat!”

Szeptember 30-án a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom 10 társszervezettel közösen „Nem szabadon választható feladat” címmel teremtésvédelmi konferenciát rendezett több mint 350 résztvevővel. A teremtésvédelmi konferencia egész ideje alatt 20 bemutató standon mutatkoztak be a teremtésvédelemmel foglalkozó egyházi elköteleződésű szervezetek, így a résztvevők átfogó képet kaphattak a különböző fenntarthatósággal kapcsolatos keresztény gyökerű kezdeményezésekről.

A konferencia előzménye a Naphimnusz Egyesület, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal 2015. szeptember 29-én rendezett konferenciát volt. Az eseményt az Országgyűlés épületében a „Laudato sí’” enciklika megjelenése alkalmából tartották, ahol közjogi méltóságok, a kormány magasrangú tisztségviselői, püspökök, valamint egyházi, egyetemi és civil szakértők ismertették és méltatták az enciklika üzenetét, és mutattak rá annak egybeesésére a világ nemzetközi fejlesztési céljaival és hazánk elkötelezettségeivel. A konferencián több száz résztvevő vett részt.

E konferencia második évfordulója lehetőséget adott, hogy áttekintsük az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljait illetve az ezeket támogató egyházi buzdítások, így a „Laudato sí’” – megvalósítását, s számba venni a közeljövő egyházi és világi feladatait. A résztvevők rövid szakmai tájékoztatást kaptak a nagy rendszerek (természet, társadalom, gazdaság) állapotáról a fenntarthatóság szempontjából. A konferencia felidézte a fejlesztési programok erkölcsi kritériumait, és ajánlásokat vitat meg arra vonatkozólag, hogy mely cselekvési területekre szükséges összpontosítani a következő években.

Az egyházak társadalmi tanítása általános érvényű tanítás, mint ahogy a tízparancsolat is általános érvényű. Minden korban ugyanaz, minden korban igaz, minden emberre vonatkozik. A társadalmi tanítás a történelem sodrában új és új helyzetekben kell, hogy eligazítást adjon, új és új körülmények közt kell alkalmazni. Nem maga a parancsolat, nem maga az erény változik, hanem gyakorlásának módjai, lehetőségei. A világ teremtettsége, a javak általános rendeltetése, a szolidaritás, önzetlenség, szelídség vagy épp a bátorság értéke nem változik, de vonatkoztatásuk, alkalmazásuk lehetőségei és keretei igen. Ezek tekintetében, a keresztények, és minden jóakaratú ember eligazítására adtak tanítást korábbi pápai megnyilatkozások is.

A konferencia megvalósulást az Nemzeti Kulturális Alap, a FKF, a Complexlab Kft támogatta. A helyszínt Budapest Főváros bocsátotta ingyenesen a rendelkezésre.

Sajtószemle