t72-teremtesvedelem

„Caritas in veritate!” Valóság-alapú szeretetet!

Cél – amit el akarunk érni: a Laudato sí’ és a Felelősségünk a teremtett világért üzeneteinek gyors, pontos megjelenítése a társadalmi közbeszédben.

A Laudato Si’ Teremtésvédelmi Munkacsoport 2016 alakult meg. A munkacsoport folyamatosan bővül. Személyi átfedések, többes tagság révén kezdetektől együttműködünk a Naphimnusz Egyesülettel, az Újlaki-plébánián működő Teremtésvédelmi Körrel, a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanáccsal és más környezetvédelmi civil szervezetekkel.

A munka két irányba indult el.

Egyrészt: kialakítottunk egy koncepciót, amely felvázolja hogy milyen elemekből álla az a program amely megvalósíthatná a teremtésvédelmi tanítás, így különösen a Laudato sí’ üzeneteinek hazai terjesztését és megvalósítását.

Másrészt: konkrét programokat, tevékenységeket tervezünk és hajtunk végre, hogy megmutathassuk magunkat és az üzenetet, mind a T72 körében, mind egyházi közösségeink számára, mind pedig a világban. Ilyenek voltak illetve lesznek (nem felsorolva, de ideszámítva a Naphimnusz munkásságát!):

  • A kapolcsi Művészetek Völgye program teremtésvédelmi „állomása” kialakítása és működtetése (Eperjesi Tamás; 2017 július 21-30.)
  • A „Nem valami szabadon választható feladat” konferencia koncepciója és megrendezése (Zlinszky János; 2017 szeptember 30.)
  • “Gazdagok hivatása” (Sajgó Szabolcs, Vecsei Miklós, Zlinszky János; 2019. április 6.)