Lelkigyakorlat Pannonhalma, 2020

Egy lelkigyakorlat után az ember úgy válogathat az értékes gondolatok közül, mint Forest Gump egy doboz bonbonból. Különösen, ha az adott lelkigyakorlatra 15 különböző lelkiségi mozgalom, közösség tagjai gyűlnek össze, hogy megismerjék egymást és megosszák érzéseiket értékes gondolataikat. Ahogy történt ez a március 7-ei hétvégén a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom szervezésében Székely János püspök atya lelki vezetése alatt Pannonhalmán.

Idén Magyarország lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus házigazdája, ahol az egész egyház megmutathatja magát. Olyan lehetőség lesz ez, amivel élni kell, lehetőleg jól kell élni, s ebben a lelkiségi mozgalmaknak, közösségeknek is fontos szerep jut. Ez volt a lelkigyakorlat, az együtt gondolkozás egyik apropója: hogy jelenik meg az Eucharisztia az életünkben, és mi Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus az üzenete a társadalom számára? Milyen kihívásokkal néz szembe az actio catholica Magyarországon? Hogy tudjuk megmutatni magunkat, és hallatni a hangunkat? Mindezen kérdésekre egyik válasz az, hogy természetesen közösen, közösségben.

A lelkigyakorlat egyik alapgondolata volt, hogy az egyház szükségszerűen közösségi kell legyen. Már hitünk egyik alapja, a Szentháromság is közösség. Azt pedig fel kell ismernünk, el kell fogadnunk, hogy a népegyház ma fogyatkozik, nincs már keresztény Európa és keresztény Magyarország sem. Kisebb-nagyobb szigetek vannak egy alapvetően nem keresztényi világban. Tiltakozni nem érdemes ellene, inkább olyan befogadó, nyitott közösségeket kell létrehozni, amelyek képesek megérinteni, bevonzani másokat. Ahogy János atya fogalmazott: tanítvánnyá kell lenni, és fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy vajon a munkahelyünkön, hétköznapjaink során tudunk-e olyan példát mutatni, ami a kereszténységet vonzóvá teszi mások számára? Hiszen a keresztséggel erre van hivatásunk. Ha a plébániára betéved valaki, feltűnik-e bárkinek? Megszólítja-e valaki? Kap-e egy jó szót, köszöntést, meghívást? A középkor hajnalán Európát a kereszténység nem fegyverrel hódította meg, ha nem példákon keresztül. Ilyen példamutatás volt a bencés kolostorok alapítása. Ottlétünk során Hortobágyi Cirill atya (és főapát) olyan vendégszeretettel fogadott minket, hogy azt kell mondjuk, ez a példamutatás ma is élő és eleven.

Egy jó plébánia körül közösségek születnek, ahol a szolgálat természetes. Legyen az bármily apróság, mondjuk köszönteni a betérőket az ajtóban vagy segíteni a takarításban. Különben előbb fognak elfogyni papjaink, mint hogy leszokhatnánk a szolgáltató egyház gondolatáról.

Az ókeresztény közösségek egyik fontos ténykedése volt a szegények felkarolása. Ha a közösség nem tudott egy héten adakozni, akkor következő héten böjtöltek, hogy magukon spórolják meg a segítséget. Milyen messze vagyunk ma ettől a gondolattól!? Túlfogyasztó nyugati társadalmunkban, ahol az elhízás már gyakorlatilag népbetegségnek számít… felismerjük-e a „gazdagok hivatását?” Tudunk-e jól segíteni? Meglátjuk-e a hajléktalanban, a cigányban, a migránsban Krisztust?

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom 2019 áprilisa óta rendez találkozókat katolikus mozgalmak számára, milyen jó lenne, ha minél gyakrabban gyűlnének össze a különböző lelkiségek, mozgalmak vezetői, tagjai egy-egy közös hétvégére, hogy együtt vegyenek részt egy lelkigyakorlaton, közös pontokról, tennivalókról, lehetőségekről gondolkodjanak együtt. Hogy ez most mégis megtörtént, köszönhető a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak, amire együtt készültünk lélekben  egymást is megismerve. A karizmák sokszínűsége kétségkívül érték, de ugyanilyen fontos megtalálni a szinergiákat is. Együttműködni. Együtt dolgozni. Együtt szólni. Ha saját, keresztény értékeinket szeretnénk megmutatni, akkor az összes hazai lelkiségi mozgalom és szerzetesrend együtt sokkal hangosabban szólalhat meg, mint külön-külön. Hogy ne egy tükörbe beszéljünk önmagunknak, ahhoz összefogás kell.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom hivatása éppen ez: megkeresni a közös pontokat, a közös értékeket, megfogalmazni egy keresztény választ világi kérdésekre. Közösségekkel közösségben.

(A lelkigyakorlaton az alábbi közösségek, lelkiségi mozgalmak vezetői, képviselői vettek részt: Antióchia, Ars Sacra Alapítvány, Cursillo, Emmánuel Közösség, Fokoláre Mozgalom, Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület, Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartósága, Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Keresztény Értékmegőrző Egyesület, Magyar Schönstatt Mozgalom, MÉCS Családközösségek, Regnum Marianum és a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom. Aki szerettek volna ott lenni, de programütközés, vagy egyéb szolgálat miatt csak lélekben voltak velünk: Házas Hétvége, Katolikus Ifjúsági Mozgalom, NEK Titkársága, Családok Jézusban Közösség, Szent Egyed Közösség, Chemin Neuf Közösség, Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája.)

Székely János püspök atya előadásai

Puchard Balázs

Fotó: Hetvenkét Tanítvány Mozgalom

Címlapkép: Kükedi Zsolt