Látogatás bíboros úrnál

Erdő Péter bíboros, prímás február 21-én a budavári Prímási Palotában fogadta a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom képviselőit, akik tájékoztatták a főpásztort idén tervezett programjaikról.

Erdő Péter bíboros 2016 tavaszán kérte fel a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület vezetőit közös gondolkodásra és munkára, mely a katolikus társadalom szakmai alapú kapcsolat- és hálózatépítését célozta meg. Az alapgondolat az volt, hogy induljon el egy hivatások szerinti szerveződés az Egyházon belül a világi értelmiségre építve. Ezzel a meghívással jött létre a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom.

A kezdeményezés célja, hogy a Magyar Katolikus Egyházon belül működő mozgalmakban felelős keresztényként munkálkodó szakemberek véleménye markánsabban jelenjen meg a társadalomban, a közbeszédben. Ennek adnak keretet azok a keresztény szakmai körök, melyek célja, hogy összefogják, segítsék a hívő kollégákat, hogy hivatásuk és hitük összefüggéseit felismerve világi kérdésekre keressenek és adjanak keresztény válaszokat.

Tizenhat szakterületen indult el a közös gondolkodás, többek között egészségügy, mérnöki felelősség, család, teremtésvédelem, oktatás, média, informatika, ifjúság, gazdaság, vállalkozás, oktatás, művészet, jog, tudástár, sport témakörökben, részben a már meglévő szervezetekkel együttműködve (például ÉrMe Háló – ÉrtékMegőrző Üzleti Hálózat, Keresztény Ifjúsági Mozgalom, Ars Sacra Alapítvány, Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban – KETEG, Magyar Katolikus Jogászok Társulása stb.). Az egyes témákhoz kapcsolódva rendszeres műhelytalálkozókra kerül sor.

A szakmai munkatalálkozókon túl rendszeresen végeznek gazdaságilag elmaradott térségekben önkéntes munkát, hamarosan elindul az az értékalapú országos programkereső weboldal, ahol számtalan katolikus program is megtalálható lesz – hogy csak a jelentősebbeket említsük tevékenységeik közül. Erdő Péter a mozgalom kiemelten fontos feladataként jelölte meg a különböző szakmák etikai és erkölcsi kérdéseinek megvitatását, az eredmények összegzését és közreadását.

Tavaly szeptember 30-án Nem valami szabadon választható feladat címmel teremtésvédelmi konferenciát rendeztek. Októberben elindult a 72 Tanítvány Mozgalom havonkénti közéleti klubja, a Részigazság Klub a Háló Közösségi Központban, ahol aktuális kérdésekről folyik gondolkodás és párbeszéd. 2017-ben ők képviselték Magyarországot a nemzetközi Actio Catholica mozgalomban, és a főpásztor kifejezte, hogy továbbra is számít nemzetközi szerepvállalásukra.

2018-ban több programot terveznek. Május 26-án a Keresztény Szigeten piknikre várják hazánk pedagógusait, majd június 16-án a hálával kapcsolatos konferenciát szerveznek, ahol több más mellett arra keresik a választ, hogy összefügg-e hála és boldogság, hála és igazságosság, hála és szeretet. Az ifjúság kiemelt szerepet tölt be az idei munkában. Ennek jegyében több önkéntes programmal is csatlakoznak az ősszel megrendezendő 72 óra kompromisszumok nélkül programsorozathoz, melybe több határon túli közösséget is bevonnak.

Forrás és fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

A hír a Magyar Kuríron jelent meg.