Küldetésnyilatkozat

Jézus azért jött, hogy „életünk legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10). A Teremtő, az Élet forrása Jézusban ajándékozta magát a világnak. Az általa kiárasztott Életet a társadalom minden területén meg kellene gyökereztetni, be kellene fogadni. Célunk a krisztusi élet beengedése a társadalom minden területére Szent II. János Pál pápa szavai szerint: „Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt! Nyissátok ki a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés és a civilizáció széles világait! Ne féljetek! Krisztus tudja, mi lakik az emberben. Egyedül Ő tudja!”

A társadalom bonyolult, összetett valóság. Szükség van a világi keresztény szaktudására, bölcsességére ahhoz, hogy a keresztény üzenet értékeit a konkrét valóságban, a családok védelmében, a gazdasági életben, a teremtett világ iránti felelősségvállalásban, a szegények segítésében megfogalmazza és tettekre váltsa.

Célunk egy olyan strukturált katolikus szakmai hálózat létrehozása, amely a társadalom számára láthatóvá teszi a keresztény értékeket. A hálózat nyitva áll minden evangéliumi értékeket elfogadó, azokat előmozdítani akaró jó szándékú ember előtt.

Célunk a fiatalok megszólítása, a közösségteremtés, valamint képzések szervezése, hogy mindezeken keresztül az evangéliumi értékek társadalmunk, családjaink és mindennapi életünk kovászává váljanak.

Célunk, hogy az alapvető keresztény értékek és az ezeket képviselő szakemberek véleménye hangsúlyosabban jelenjen meg a társadalmi párbeszédben.

Célunk, hogy a világ kihívásaira felelősen választ adó keresztény magyar értelmiség egymással közösséget alkotva folytasson párbeszédet a társadalommal, és így a közjó, az emberi máltóság, a társadalmi béke és a teremtett világ védelmében felvetődő kérdéseket közösségi közbeszéddé formáljuk.

Célunk létrehozni egy katolikus, keresztény szellemiségű szakmai találkozóhelyet, egy katolikus társadalmi civil központot. A katolikus egyházi és civil szervezetek összefogását segítve, ezen szervezetek élő hálózatát kívánjuk kiépíteni, és így a Magyar Katolikus Egyház társadalomban való megjelenését segíteni.

Célunk, hogy a keresztény emberek, a katolikus hívők egyre inkább tudatában legyenek a jézusi tanítás társadalmi értékeinek, erejének és ezt tudják közvetíteni is a társadalom számára.

Célunk, a katolikus egyház társadalmi tanításának, az evangélium társadalmat átformáló és megtermékenyítő üzenetének minél szélesebb körben történő kommunikációja, az egyházon belüli horizontális és vertikális kapcsolatok építése és mindezek érdekében újszerű kommunikációs csatornák kialakítása.