Közhasznú státus kapott a 72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány

2020. június 9-i végzésével közhasznú státus kapott a 72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány.

A Katolikus Egyház Társadalmi tanítása olyan iránytű, amely a köz javát szolgálja, az emberek életminőségét hivatott magasabb szintre emelni. Hívő katolikus, magyar emberként fontos feladatunknak tekintjük, hogy az alapítvány tevékenységével, az Egyház Társadalmi Tanítását minél több emberrel megismertessük.

Közhasznú feladatok

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom tevékenységét szakmai munkacsoportokban végzi ezáltal támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt.

Az alapítvány egyes munkacsoportjai által közhasznú tevékenységet végeznek az alábbiak szerint:

Kulturális tevékenység

t’ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely teret az a képzőművészek önkéntes szerveződésére, közös képzőművészeti projektek, a lakosság számára nyitott kiállítások megvalósítására. Támogatja az egyes művészeti kezdeményezéseket, a művészi alkotó munka feltételeinek javítását és segíti a művészeti értékek létrehozását, megőrzését, széles körben történő megismertetését.

Egészségügy

Az Egészségügyi Munkacsoport előadások szervezésével olyan tevékenységet végez, mellyel hozzájárul a lakosság, közösségek, családok egészségtudatosságához, együttműködik a hasonló tevékenységet végző szervekkel és személyekkel, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezen tevékenységeket.

Természetvédelem

A Teremtésvédelmi Munkacsoport célja, hogy a társadalom természetvédelmi kultúrája növekedjen. Ennek érdekében széles körben meghirdetett teremtésvédelmi eseményeket szervez és valósít meg a más civil szervezetek, állami és egyházi intézmények együttműködésével.  A természet védelmével kapcsolatos ismereteket kiadványokon keresztül is elérhetővé teszi.

Illusztráció: Nyíregyházi Törvényszék