Konferencia a háláról

“Az ökológiai megtérés…mindenekelőtt
az Atya szeretetéből kapott világ ajándékként való elismerése,…
amely nagylelkű cselekedeteket eredményez.”

(Ferenc pápa: Laudato sí’ 220.)

A konferencia vitaindítója felveti a hála kérdését (szükségesség, szépség, haszon, méltányosság) mindazon dolgokért és dolgokkal szemben, amelyeket az emberi személy készen talál maga körül, s amelyek otthont jelentenek számára, valamint segítenek életét fenntartani, személyiségét kibontakoztatni, munkálkodásához teret és tárgyat adni, bölcsességében fejlődni, testi-lelki felüdülését szolgálni, életének célját megtalálni, megérteni és beteljesíteni.

Tudjuk-e „leltárazni” az életünkben kapott ajándékokat, az ökológiai szolgáltatásoktól a közintézményekig, technikai civilizációtól a művészetekig, a személytől-személynek és a közösségtől-közösségnek juttatott ajándékokon át a végső ajándékozóig?

Fel tudjuk-e őszintén mérni ezeknek az ajándékoknak a helyzetét, állapotát, esetleges törékenységét, fenyegetettségét; elosztásuk igazságtalanságait, eloszlásuk egyenetlenségeit? Felismerjük-e az anyagi és szellemi, lelki természetű ajándékok egymásrautaltságát, kapcsolatait? Összefügg-e hála és boldogság; hála és igazságosság; hála és szeretet?

Hálánk és lekötelezettségünk átvált-e elkötelezettségbe; mozgósító erő lesz-e a Teremtő, a végső ajándékozó iránti hála arra, hogy tiszteljük és megvédjük ajándékait?

Része-e a hálás lelkület a fenntartható magatartásnak?

Helyszín: Párbeszéd Háza (Budapest, VIII., Horánszky utca 20.)

Időpont: 2018. június 16-án (szombat), 9 órától 17 óráig

Hozzájárulás: min. 1.000 Ft

Programtervezet:

8.30 – 9:00 Regisztráció

9:00 – 10:00 Megnyitó
vezeti: Sajgó Szabolcs SJ (Párbeszéd Háza)

Köszöntés – Dabóczi Kálmán (Hetvenkét Tanítvány Mozgalom)

Hála és bizalom – a hálaadás a NEK gondolatkörében – Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek

Miről is beszélünk? „Euchariotéite” – adjatok hálát! Az eredeti görög fogalom körüljárása – Béres Tamás (Evangélikus Hittudományi Egyetem)

09:45 – 10:45 Első rész: „Mid van, amit nem kaptál?” – Leltár – mim van, amit kaptam, nem pedig megteremtettem magamnak?
vezeti: Zlinszky János, (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hetvenkét Tanítvány Mozgalom)

„Még mindig es az áldott eső” – természet és ember hagyományos kapcsolata – Molnár Zsolt (MTA Ökológiai Kutatóközpont)

Közösség és társadalom „láthatatlan” együttműködése – Kajner Péter (Szövetség az Élő Tiszáért)

Törvény, rend, szokás, szabadság – Schanda Balázs, alkotmánybíró, egyetemi tanár (AB, PPKE JÁK)

10:45 – 11:00 Kérdések az előadókhoz (félperces kérdések, kétperces válaszok)

10:00 – 11:20 Szünet

11:20 – 12:20 Második rész: „Mindenért hálát adjatok!”
vezeti: Nobilis Márió, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

A zsidó–keresztény bibliai hagyomány és a természet – Fráter Erzsébet (MTA ÖK Nemzeti Botanikus Kert)

Hála és köszönet magyar népszokásokban – Navratil Andrea, ökológus, népdalénekes, a Természetvédelem nagykövete

A hálaadás helye és módja a liturgiában – Nyírán János, fődiakónus, görögkatolikus pap (Hajdúdorogi egyházmegye)

12:20 – 12:40 Kérdések az előadókhoz (félperces kérdések, kétperces válaszok)

12:40 – 13:30 Ebédszünet

13:30 – 14:40 Szekció-beszélgetések: szembesülés megajándékozottságunkkal – a hálás lelkület „hatása”

  • A természet és ajándékai
  • Az emberi élet, és akik szolgálják
  • Infrastruktúra, tudás, kultúra
  • Közösség, társadalom, szabadság és rend

14:40 – 15:10 Rövid visszajelzések a beszélgetések vezetőitől

15:10 – 15:30 Szünet

15:30 – 16:45 „Emberformáló köszönet?” – Hálával (ön)nevelni, hálára nevelni
vezeti: Jávor András, orvos, ny. államtitkár (Hetvenkét Tanítvány Mozgalom)

A hála hatásai egyéni és közösségi szinten, a társadalom működésében (esetek tükrében) – Csorba Csilla, pszichiáter, addiktológus szakorvos; Török Gábor Pál, lelkigondozó, adjunktus (Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet); Kodácsy-Simon Eszter (Evangélikus Hittudományi Egyetem)

16:45 – 16:55 Reflexiók tanulságokról, teendőkről – Zlinszky János

16:55 Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm! – Előadja Oberfrank Pál, színművész

Regisztráció

Társszervező, támogató: Párbeszéd Háza


Támogatók:

Társszervező:

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus