Katolikus szakmai közösségek hálózata

„Arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretitek egymást.” Jn 13,35

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom célja olyan strukturált katolikus szakmai hálózat létrehozása, amely a társadalom számára láthatóvá teszi a keresztény értékeket, a különböző szervezeteknek teret ad az együttműködésre, üzeneteik szélesebb körben történő tolmácsolására. Célja a Magyar Katolikus Egyház irányítása mellett az egyházi és civil szervezetek összefogásának elősegítése, ezen szervezetek élő hálózatának kiépítése. Létrehozni és működtetni egy katolikus társadalmi civil központot, mely teret ad a közös gondolkodásnak és a párbeszédnek. Hozzájárulni a katolikus egyház társadalmi üzenetének minél szélesebb körben történő terjesztéséhez, az egyházon belüli horizontális és vertikális kapcsolatok építéséhez, és újszerű kommunikációs csatornák kialakításához.

(Részlet az alapító okiratból)

Mit akar a Mozgalom?

 • Létrehozni és támogatni a keresztény mozgalmak élő és együttműködő hálózatát Magyarországon, jelen lenni egymás és a világ számára.
 • Szakmai (pl. orvos, mérnök stb.) és tematikus (pl. teremtésvédelem, tudományos kutatás) csoportokban hiteles hangként értékelni az idők jeleit.
 • Bátran és felelősen tanúságot tenni a világ előtt az evangéliumi értékekről, szakmai állásfoglalásokon keresztül.
 • Az egyes résztvevők és mozgalmak, szakmai csoportok karizmáinak megfelelően aktív szolgálattal hitelesíteni a megnyilvánulásokat.
 • Felmutatni az Evangélium erejét és tisztaságát igényes szakmaisággal és hiteles személyes tanúsággal, s ezáltal aktív véleményformálóként jelen lenni a közéletben.
 • Összekapcsolni mindazokat, akiket a Szentlélek erre a közös munkára meghív.

A Mozgalom fő feladata az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén található, valamint a határon túli magyar, katolikus értékrendű, elkötelezett civil szakmai és kulturális szervezetek, közösségek és csoportok támogatása, munkájuk összehangolása, köztük az információáramlás biztosítása, kommunikációjuk integrálása, értékeik és céljaik közös képviselete és megjelenítése, szakmai hálózatuk kiépítése és működtetése, valamint a külföldi Actio Catholica szervezetekkel való kapcsolattartás.

(Részlet az alapító okiratból)

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom…

 • támogatja és teret ad a kezdeményezéseknek,
 • összekapcsolja egy együttműködő hálózatba a mozgalmakat,
 • segíti és katalizálja a mozgalmak és kezdeményezések közötti információáramlást, párbeszédet és együttműködést.

Kiket várunk?

 • a társadalom minden rétegét.
 • Egyszerre szólítunk meg egyéneket (pl. szakértők, leendő munkatársak), és már létező keresztény mozgalmakat, szervezeteket,
 • akik szintén EMBEREKből állnak.

Értékeink

Jelenlét – Tudjunk egymásról, építsünk egymásra! Váljon láthatóvá, hallhatóvá az evangélium szerinti élet!

Hitelesség – Legyünk igényesek önmagunkkal szemben! A megnyilvánulásokat hitelesítse a személyes életpélda!

Tanúság – Erősítsük meg egymást! Mutassunk reményt a világnak!

Szolgálat – Adjunk teret a kezdeményezésnek! Forduljunk a társadalom széles rétegei felé!

Erő – Mutassuk meg, hogy a mozgalmat a Szentlélek, és nem kizárólag az emberi erőfeszítés építi! Mutassunk példát a valódi összefogásra, egységre!

Kapcsolat – Legyen érdemi és hiteles információáramlás közöttünk! Legyünk befogadók, nyitottak az érdeklődők felé!

Arra vállalkozunk hogy,

 • hogy egyre több embert, közösséget elérve
 • lépésről-lépésre haladva, egymással közösségben és egymással egységben
 • tanúságot teszünk az Evangéliumról a mai aktuális társadalmi, környezeti, erkölcsi kérdésekben

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra.” Lk 10,2

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom tagjai…

… Jézus mai tanítványai, akiknek van egy jó híre: az evangéliummal megtalálhatjuk a választ, megoldást a személyes, társadalmi és környezeti gondjainkra,

… erről a jó hírről szeretnénk tanúságot tenni közösségben, közérthető kommunikációval,

… mert az evangélium egyszerűőszinteszókimondó.