Saate digitaaliseen näköispainokseen

Tiedostojen jakamisprotokolla, jonka avulla verkkoon liitetyt tietokoneet voivat läpinäkyvästi käsitellä etäjärjestelmissä olevia tiedostoja erilaisten verkkojen välityksellä. Taho, joka on vastuussa käyttäjille (tai