Az élet célja a szeretet, az alkotás, a gyarapodás

Munkatalálkozót tartott a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom 2017. március 18-án a Háló Közösségi és Kulturális Központban. A program fél egykor közös szentségimádással kezdődött a Szervita templomban, majd Puchard Zoltán köszöntötte a megjelentkezet. Az első megszólaló Székely János segédpüspök atya volt, aki köszönetet mondott a sok idő-ráfordításért, a sok energiáért. Beszédében a Magyar Egyházat a tékozló fiúhoz hasonlította, aki elindul hazafelé az Atyához. Az emberek eltékozolják az életet, a társadalom folyamatosan tékozol: se házasság, se gyerek! A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom kell, hogy az életet jelentse, akinek azt a látásmódot kell közvetítenie, amivel a tékozló fiú az Atya elé futott, és az atya odafutott a hazatérő gyerekéhez. Nem kérdezte, hol az eltékozolt vagyon. Lelki értelemben a fiú halott volt, de életre kelt. Az élet célja a szeretet, az alkotás, a gyarapodás.

A lelkesítő gondolatok után Dabóczi Kálmán a mozgalommal, a tagok mozgalomban elfoglalt helyével kapcsolatban tett fel kérdéseket. „Hol vagyok én? Miért vagyok itt? Mik azok a fokozatok, amelyek motiválnak: áldozat, udvariasság, kötelesség, öröm, tettvágy? Mit akarok megváltoztatni: világot, Egyházat, Istennel való kapcsolatomat?” Kiemelte, hogy küldetésünk van. Küldetésünk a szinergia létrehozására. Kiemelte a szakmai munka minőségének és a kommunikáció kapcsolatát: Ami jó, arról többen is tudjanak. Ami hasznos, az többekhez eljusson.

A mozgalom célja, hogy a hiányzó dolgokat közösen hozzuk létre, de a külön-külön működő tevékenységek törekedjenek arra, hogy erősítsék egymást. Példaként említette a Corvinus Egyetem – Alten Csoport – KOVÁSZ- KETEG együttműködését, a MÉCS Családközösséget. Végezetül elmondat, hogy a mozgalom vezetői 300 beszélgetésen vannak túl, a beszélgetések célja a bizalmi összekapcsolódás, mely egyes embereket, szervezeteket köt össze.

Puchard Zoltán összegezte az eddigi eredményeket, kiemelve a megszólított szakembereket. Bejelentette a következő lépéseket, amelyek a mozgalom szervezeti hátterét fogja biztosítani: a T72 Katolikus Egyesület alapítása és Alapítvány bejegyzése az Actio Catholica mintájára.

Ezen az alkalmon mutatkozott be Szerdahelyi Miklós, Torockay Ilona, Kiss Brigitta, Fodor Artúr, Dunai Imre, Bared Orsi, Hóda Kriszta, Gulyás Gábor, Puchard Tamás.

Laura nővér a T72, Alten csoport, KETEG, ÉRME-háló, Naphimnusz Egyesület együttműködéséről beszélt, Szécsi Árpád felhívta figyelmet az Országos keresztény véleménykutatásra „AMÚR, A MEGÚJULÁS REMÉNYE” címmel, melyet a neten kell kitölteni vasárnap estig. Lindeisz Ferenc pedig bemutatta az online „TUDÁSTÁR”-at, mely példa lehet a T72 számára is.

A nap második felében Ujj Orsolya és Zlinszky János kiscsoport-esettanulmányban mutatta be, hogy a társadalmi tetteinknek milyen következményei vannak. Szíriát 900 éve nem látott 3 éves aszály sújtotta (klímaváltozás miatt is!). A hibás mezőgazdasági politika, gyapottermelés, egyéb vízigényes növények; a természeti erőforrások pazarlása; aszály idején az állami szubvenciók megszüntetése és a vidéki élet ellehetetlenülése miatt a városokba költözött 800 ezer ember együttes hatása nagymértékben erősítette a migrációt a térségben: természeti katasztrófa – gazdasági katasztrófa – társadalmi, politikai katasztrófa – polgárháború – menekülés. Ezzel szemben Ausztráliában 10 éves aszály hatásait csökkentették, nem lett belőle polgárháború. A keresztény szempontú következtetés: „….hogy művelje és őrizze…”  (a Földet). A Laudato si’ enciklika hármas egysége a kapcsolat: Isten, embertárs, Föld.

A kiscsoportos feldolgozás után Dabóczi Kálmán: a D50 (Damjanich utca 50.) értékekkel való megtöltésével kapcsolatos ötletelésre buzdította a tanítványokat. Néhány ötlet: WEB konferencia központ, Virtuális D50, technikus képzés, klubszerű kialakítás, szabaduló-szoba – bibliai alapokon, továbbképzések. 100 éve a regnumi atyák behívták a csellengő gyerekeket, az udvaron fociztak, aztán beszélgettek: ebből lett a Regnum Mariánum ifjúsági közösség. Ma is vannak csellengő gyerekek, csellengő nyugdíjasok.

A hírek után Székely János püspök atya zárszavában figyelmeztetett arra, a világban a rosszak azért győznek, mert a jók nem csinálnak semmit. Ezért kell aktivizálni magunkat. A Bíboros úr szerint a keresztények nem elég aktívak. A Katolikus Egyház az alapvető értékek tudatában van, de nem tudja közkinccsé tenni. A mi feladatunk a keresztény üzenetet megfogalmazni és széles körben terjeszteni.