főoldal / 72 Tanítvány Mozgalom / Egy perc a békéért

Egy perc a békéért

Június 8-án délután 1 órakor az EGY PERC A BÉKÉÉRT 2019 program keretében a Ferenc pápa és Ahmed al-Tajjeb nagyimám által 2019. februárjában Abu Dhabiban aláírt az „Emberi testvériség a világbékéért és az együtt élésért” c. dokumentum felhívására cselekszünk: „Az Al-Azhar Egyetem és a Katolikus Egyház kívánsága, hogy e dokumentum minden iskolában, egyetemen és oktatási intézményben váljék a kutatás és elmélkedés tárgyává, ezzel segítve, hogy az új nemzedékeket arra neveljék, hogy jót és békét hozzanak mások számára, valamint legyenek az elnyomottak és legkisebb testvéreink védelmezői.”

Arra hívunk minden embert a világon – katolikusokat és más felekezetű keresztényeket, más vallások híveit, minden jóakaratú férfit és nőt – hogy „egyesüljünk és együtt törekedve mutassunk utat a jövő generációinak, hogy a minden emberi lényt testvérré egyesítő isteni kegyelem tudatosságában gyakoroljuk és terjesszük a kölcsönös tisztelet kultúráját”. Egyben lehetőségünk lesz, hogy megemlékezzünk Szent Ferenc és Al-Malik Al-Kamel egyiptomi szultán találkozásának 800. évfordulójáról.

Ez a kezdeményezés egyének és csoportok számára szól, és alkalmat ad arra, hogy június 8-án vagy e dátum közelében találkozókat szervezzenek a média és a közösségi média különleges támogatásával.

Rajtunk a sor! Vonjunk be másokat is, hogy terjesszék ezt a kezdeményezést, hogy világszerte egyre több és több PERCET áldozzunk a BÉKÉÉRT.

Az „Egy perc a békéért” kezdeményezést az Actio Catholica Nemzetközi Fóruma (IFCA), az olasz
Actio Catholica, az argentin Actio Catholica, a Katolikus Női Szervezetek Világszövetsége (WUCWO) és más szervezetek indították el, első alkalommal 2014. június 6-án du. 1 órakor, támogatva a Ferenc pápa által kezdeményezett és június 8-án a Vatikán kertjében tartott „Könyörgés a békéért” találkozót, amelyen részt vett Izrael elnöke (Simon Peres), a Palesztin Hatóság elnöke (Mahmúd Abbász – Abu Mazen), és Konstantinápoly pátriárkája (I. Bertalan).

Valami hiba történt

Hit és Hivatás

Jézus kiválasztott tizenkét apostolt, hogy emberek halászává tegye őket. A hetvenkét tanítvány számára is egyértelmű …