Pedagógus Piknik

A Keresztény Sziget idei témája az oktatás. Ehhez kapcsolódva pedagógus munkacsoportunk szervezi meg az I. Pedagógus Pikniket. A program célja a teljes pedagógus társadalom megszólítása, és értékátadó, nevelő munkájában való megerősítése. Az előre megtervezett pikniket moderátorokkal és önkéntesekkel kísérjük, elősegítjük a résztvevők kapcsolatépítését.

A kis költségvetésű (és ezért független) szabadtéri program hálózatos formában – más településeken vagy térségekben is – elterjeszthető. Kidolgozásában ügyelünk arra, hogy aktivizálja az egyéneket, hangulatában oldott, könnyed, lendületes, élményt adó, fellelkesítő, ismétlésre ösztönző legyen.

Nem csak katolikus, vagy más egyházi iskolák tanáraihoz, hanem az ökumené és az egyetemes misszió jegyében, a pedagógus társadalom egésze felé közvetítjük a remény üzenetét. A módszert átadva segítjük a más települések vagy térségeken élő pedagógusokat Pedagógus Piknikek szervezésében, hiszen Magyarország gyermekeinek nevelése világnézettől függetlenül minden pedagógus szent felelőssége.

Hosszútávú cél az önszerveződés elősegítése, a pedagógus piknikek országos elterjesztése minél több településen elősegítve a résztvevők értékalapú személyes találkozását és tapasztalatcseréjét, pedagógus identitásuk és küldetésük megújítása és megerősítése.