Konferencia a háláról

“Az ökológiai megtérés…mindenekelőtt
az Atya szeretetéből kapott világ ajándékként való elismerése,…
amely nagylelkű cselekedeteket eredményez.”
(Ferenc pápa: Laudato sí’ 220.)

A konferencia vitaindítója felveti a hála kérdését (szükségesség, szépség, haszon, méltányosság) mindazon dolgokért és dolgokkal szemben, amelyeket az emberi személy készen talál maga körül, s amelyek otthont jelentenek számára, valamint segítenek életét fenntartani, személyiségét kibontakoztatni, munkálkodásához teret és tárgyat adni, bölcsességében fejlődni, testi-lelki felüdülését szolgálni, életének célját megtalálni, megérteni és beteljesíteni.

Tudjuk-e „leltárazni” az életünkben kapott ajándékokat, az ökológiai szolgáltatásoktól a közintézményekig, technikai civilizációtól a művészetekig, a személytől-személynek és a közösségtől-közösségnek juttatott ajándékokon át a végső ajándékozóig?

Fel tudjuk-e őszintén mérni ezeknek az ajándékoknak a helyzetét, állapotát, esetleges törékenységét, fenyegetettségét; elosztásuk igazságtalanságait, eloszlásuk egyenetlenségeit? Felismerjük-e az anyagi és szellemi, lelki természetű ajándékok egymásrautaltságát, kapcsolatait?  Összefügg-e hála és boldogság; hála és igazságosság; hála és szeretet?

Hálánk és lekötelezettségünk átvált-e elkötelezettségbe; mozgósító erő lesz-e a Teremtő, a végső ajándékozó iránti hála arra, hogy tiszteljük és megvédjük ajándékait?

Része-e a hálás lelkület a fenntartható magatartásnak?

Helyszín: Párbeszéd Háza (Budapest, VIII., Horánszky utca 20.)

Időpont: 2018. június 16-án (szombat), 9 órától 17 óráig

A részvételi díj: 1.000 Ft

Programtervezet:

8.30 –  9:00 Regisztráció

9:00 – 10:00 Megnyitó
vezeti: Dabóczi Kálmán (Hetvenkét Tanítvány Mozgalom)

Köszöntés – Sajgó Szabolcs SJ (Párbeszéd Háza)

Hála és bizalom a hálaadás a NEK gondolatkörében – Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek

Miről is beszélünk? Az eucharisztia szó eredeti jelentése – Béres Tamás (Evangélikus Hittudományi Főiskola)

09:45 – 10:45 Első rész: „Mid van, amit nem kaptál?” – Leltár – mim van, amit kaptam, nem pedig megteremtettem magamnak?
vezeti: Zlinszky János, (PPKE JÁK, Hetvenkét Tanítvány Mozgalom)

Ökológiai szolgáltatások: a gazdaság alapjai; étel – élet – Molnár Zsolt (MTA ÖKK), Varga Anna (MTA ÖKK)

(Táj és település – Tardy János prof., ny hát.,)

Közösség és társadalom láthatatlan együttműködése – Kajner Péter (SZÖVET)

Rend és szokás – Komáromi László (PPKE JÁK), Schanda Balázs (AB, PPKE JÁK)

10:45 – 11:00 Kérdések az előadókhoz  (félperces kérdések, kétperces válaszok)

10:00 – 11:20 Szünet

11:20 – 12:20  Második rész: „Mindenért hálát adjatok!”
vezeti: Jávor András, (Hetvenkét Tanítvány Mozgalom)

A zsidó–keresztény hagyomány és a természet – Fráter Erzsébet (MTA ÖKK)

Hála és köszönet magyar népszokásokban – Navratil Andrea

A hálaadás helye és módja a liturgiában – Nyírán János (görögkatolikus pap)

12:20 – 12:40  Kérdések az előadókhoz (félperces kérdések, kétperces válaszok)

12:40 – 13:30  Ebédszünet

13:30 – 14:40  Kiscsoportos beszélgetések:

  • A hálás lelkület és köszönetnyilvánítás „hatásterületei”
  • A gyermeki hála
  • Egyénre: élettani, lélektani, lelki
  • Közösségre: konnektivitás, reziliencia, szolidaritás, kultúra
  • Társadalomra: bizalom, együttműködés
  • Emberi méltóság, igazságosság, méltányosság
  • Mit „old meg” a hála? Boldogtalan hálátlanok?

14:40 – 15:10 Rövid visszajelzések a beszélgetések vezetőitől

15:10 – 15:30 Szünet

15:30 – 16:45  „Emberformáló köszönet?” – Hálával (ön)nevelni,  hálára nevelni
vezeti:  Victor András, (MKNE)

A hála hatásai egyéni és közösségi szinten, a társadalom működésében (esetek tükrében) – Csorba Csilla (addiktológus orvos, kutató) Török Gábor (OTE Mentálhigiéne Munkacsoport), Kodácsy-Simon Eszter (Evangélikus Hittudományi Főiskola)

16:45 – 17:00  Reflexiók tanulságokról, teendőkről,  záró gondolatok – Sajgó Szabolcs SJ (Párbeszéd Háza), Zlinszky János (Hetvenkét Tanítvány Mozgalom)

 

Regisztráció

Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Párbeszéd Háza